MVO

Samenwerkingsverbanden

Carbolim is gevestigd binnen Chemelot. Enerzijds kunnen we hier onze grondstof verkrijgen (een nevenproduct van de ammoniakproductie), maar kunnen we al de nodige hulpstoffen (water, elektriciteit) en diensten (afvalwaterbehandeling) krijgen.

 

Milieu

Carbolim streeft ernaar om zijn impact op het milieu zo klein mogelijk te houden.  In dit kader wordt permanent gestreefd naar een lager energieverbruik, een vermindering van de hoeveelheid geproduceerd afvalwater en een reductie van de geluidshinder.

 

Risicobeheersing

We ademen allemaal elke dag CO2 uit en in mijn frisdrank zit ook CO2, dus het zal wel meevallen? Kooldioxide moet je zeker niet rekenen bij de gevaarlijkste producten, maar uiteraard moeten we er alles aan doen om de risico’s verbonden aan de productie en opslag van dit product aanvaardbaar te houden. Beveiligingssystemen zorgen ervoor dat de productie wordt stilgelegd als er iets ongewenst gebeurt.

 

Met behulp van een uitgewerkt inspectieplan wordt regelmatig gecontroleerd of alles werkt zoals het moet werken. Jaarlijks worden er ook een calamiteitenoefening gedaan in samenwerking met de bedrijfsbrandweer van Chemelot.