Zuivere CO₂ productie

CO2 produceren… ben je gek?  Er is toch al te veel CO2?

Als grondstof gebruiken we de CO2 die bij de productie van ammoniak als nevenproduct ontstaat. Ons productieproces is erop gericht deze grondstof te ontdoen van onzuiverheden en de CO2 vloeibaar te maken, om een efficiënt transport naar de eindgebruikers toe te laten.

 

 

Zuivering gebeurt door een opeenvolging van verschillende zuiveringsstappen:

  • Gaswassing
  • Absorptie op aktieve kool
  • Katalytische oxidatie
  • Droging
  • Destillatie
Om de CO2 vloeibaar te krijgen comprimeren we hem tot 20 bar met behulp van compressoren waarna we het gas afkoelen tot -25°C.  Bij deze condities is het koolzuur vloeibaar en dan ook gemakkelijk te transporteren met tankwagens over de weg of ketelwagens over het spoor.