Privacyverklaring

 

Carbolim B.V. Carbolim B.V., gevestigd aan Oude Postbaan 20, 6167 RG Geleen, is verantwoordelijk

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: http://www.carbolim.nl

Adres: Oude Postbaan 20, 6167 RG Geleen

Telefoon: +31 046 426 8060

Daniël Verloo is de Functionaris Gegevensbescherming van Carbolim B.V. Hij/zij is te bereiken via

d.verloo@carbolim.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carbolim B.V. verwerkt geen persoonsgegevens van website bezoekers. Op onze website kunnen

geen persoonsgegevens achtergelaten worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Verwerken persoonsgegevens

Carbolim B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat onze website niet de intentie heeft gegevens

te verzamelen over websitebezoekers.

Geautomatiseerde besluitvorming

Carbolim B.V. neemt geen besluitvormingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken

die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Carbolim B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Carbolim B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan.

Indien persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zouden zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

dan kan dit gemeld worden door contact op te nemen via info@carbolim.nl